Oświadczenie Stowarzyszenia Europa Tradycja w sprawie eskalacji ataków na katolików, kapłanów i Kościół

 

Co najmniej od momentu, gdy politycy doprowadzili do tego, iż Ojciec Święty całował w rękę oszusta, jako ofiarę pedofilii, tylko ktoś skrajnie naiwny wierzyć może, że pod pretekstem zwalczania niemoralności, nie mamy do czynienia ze zorganizowaną akcją walki z katolikami i Kościołem.
Wkracza ona właśnie na kolejny etap, polegający na coraz bardziej jawnym odwracaniu zasady domniemania niewinności. W przypadku Kościoła, zwłaszcza kapłanów, ma obowiązywać zasada domniemania winy, a więc zasada orzeczenia o winie na podstawie jedynie postawionego, choćby niepopartego niczym zarzutu.
Dokładnie taki scenariusz jest realizowany obecnie w stosunku do ks. Łukasza Kadzińskiego i Jacka Gomulskiego. Następuje publikacja filmu, w którym stawiane są insynuacyjne zarzuty, w najmniejszym stopniu nie wskazujące na konkretne fakty. Za tym następuje apel, że na pewno ktoś coś na temat bezprawnych działań kapłanów wie i niech się zgłosi. A zaraz potem następują groźby w stosunku do Archidiecezji Warszawskiej, że jeśli natychmiast nie podejmie działań, spowoduje to poważne konsekwencje finansowe.
Nie chodzi tu o przesądzanie, czy księża są czemuś winni, czy nie. Problem polega na zmianie zasad, budowaniu przyzwolenia na traktowanie katolików, zwłaszcza kapłanów, jako podejrzanych, jeśli nie winnych, z definicji. Nic nie trzeba dowodzić. Wystarczy wskazać cel i rzucić hasło do nagonki.
Bardzo trudno uwierzyć, iż opisane działanie prowadzone jest przez jedną osobę. Katolikom i Kościołowi w Polsce daje się raczej do zrozumienia, iż muszą przyjąć do wiadomości, iż są Polakami drugiej kategorii, bo gdzieś takie decyzje zapadły. Jeśli się z tym nie pogodzimy, zostaniemy zniszczeni metodami, które w groźbach jasno się zapowiada.
Po raz kolejny apelujemy do katolików uczestniczących w życiu publicznym, o podjęcie natychmiastowych działań. No chyba, że wszyscy jesteście również poddawani takiej presji i postanowiliście ulec.

Ryszard Skotniczny
Prezes
Stowarzyszenie Europa Tradycja

Podkarpacie, 13.07.2023r.

 

Terlikowski z otwartą przyłbicą

Terlikowski z otwartą przyłbicą

Małżeństwo to nie jest kwestia płci, małżeństwo może zawrzeć każdy z każdym. Nie ma powodów by ludzie „w Polsce byli traktowani inaczej, tego typu tezy usłyszymy wkrótce od Tomasza Terlikowskiego. Czemu? Podobnych argumentów użył niedawno tłumacząc, czemu diecezje mają odpowiadać za działania kapłanów. Skoro tzw. „inne kraje” są wzorcem, punktem odniesienia…
Nie da się ukryć, że są to logiczne konsekwencje deklaracji Terlikowskiego sprzed półtora roku o konieczności „zawieszenia agendy obyczajowej”, oraz „przemyślenia własnych założeń”. Od dawna można było mieć wrażenie, że red. Terlikowski tylko czeka na minimalnie wiarygodny pretekst dla takiej wolty. Można się zastanawiać, czy konflikt zbrojny może być uznany za wystarczająco dobry powód, by katolicy zmienili swoje najważniejsze poglądy, ale być może Terlikowski uznał, że da się to tak przedstawić - i chyba mu się udało, bo specjalnie nikt o to nawet nie pyta.
Gdyby ktoś jednak ktoś zapytać chciał, to istotnych zagadnień może pojawić się więcej. Na przykład, jak to właściwie jest, że nikt (nawet komuniści w okresie PRL) nie wyczytał z kodeksu cywilnego wprowadzonego w 1964 roku, że istnieje coś takiego, jak odpowiedzialność diecezji, jako osoby prawnej, za działanie każdego księdza? Ustawa od ponad pół wieku się w tym względzie nie ...

Czytaj więcej

Europa Tradycja

Stowarzyszenie Europa Tradycja

mail: stowarzyszenie@europatradycja.pl      

Numer KRS: 0000763858

Konto bankowe nr: 66109025900000000149616847  

2024, EuropaTradycja.pl