Pismo do Komendy Powiatowej Policji w Strzyżowie

W związku z dzisiejszą publikacją Portal informacyjny nowiny24.pl skierowaliśmy następujące pismo:

Komenda Powiatowa Policji
w Strzyżowie

Nasze stowarzyszenie w ostatnim roku wielokrotnie zajmowało się przypadkami bezprawnej interwencji władz publicznych w kościołach. Kwestionowaliśmy działania Sanepidu polegające na propagandowym oczernianiu kapłanów przez insynuowanie, iż są szczególnym zagrożeniem epidemicznym, czy próby mieszania się Sanepidu w sposób udzielania sakramentów. Podobnie kwestionowaliśmy prawo policji o podejmowania działań operacyjnych we wnętrzu świątyń, jako naruszające Konkordat, Konstytucję i ustawodawstwo zwykłe.

Czytaj więcej

Europa Tradycja

Stowarzyszenie Europa Tradycja

stowarzyszenie@europatradycja.pl      

Numer KRS: 0000763858         

2021, EuropaTradycja.pl