W związku z dzisiejszą publikacją Portal informacyjny nowiny24.pl skierowaliśmy następujące pismo:

Komenda Powiatowa Policji
w Strzyżowie

Nasze stowarzyszenie w ostatnim roku wielokrotnie zajmowało się przypadkami bezprawnej interwencji władz publicznych w kościołach. Kwestionowaliśmy działania Sanepidu polegające na propagandowym oczernianiu kapłanów przez insynuowanie, iż są szczególnym zagrożeniem epidemicznym, czy próby mieszania się Sanepidu w sposób udzielania sakramentów. Podobnie kwestionowaliśmy prawo policji o podejmowania działań operacyjnych we wnętrzu świątyń, jako naruszające Konkordat, Konstytucję i ustawodawstwo zwykłe.

POLICJA I SANEPID PRZEŚLADUJĄ PARAFIĘ W KĄTACH
W 2020 roku, pod pozorem epidemii, doszło do bardzo licznych przypadków podporządkowywania sobie Kościoła przez państwo. Nasze stowarzyszenie starało się interweniować, gdy np. Sanepid wiedział lepiej od biskupów, jak się udziela sakramentów, czy wtedy, gdy ze złamaniem Konkordatu, Konstytucji i ustaw władza państwowa chciała regulować kult publiczny.
W ostatnich dniach do kolejnego takiego przypadku doszło w małopolskich Kątach.

PYTAMY NORWEGÓW O ICH STANOWISKO
Niestety, są w Polsce siły, które chętnie skonfliktowałyby Polskę z EU, a nawet wyprowadziłyby kraj z tych struktur, pod pretekstem sporów światopoglądowych. W gruncie rzeczy znajdują oni wspólny interes z tymi po drugiej stronie, którzy chcą nas wypchnąć z Unii również to pod podobnym pretekstem. Mimo pozornego zajmowania skrajnie przeciwnych stanowisk w sprawach moralnych, obie te siły dążą przecież do tego samego. Można podejrzewać, iż generowanie sporów jest działaniem ma charakter instrumentalny.
Nie to miał na myśli Jan Paweł II gdy mówił nam, iż mimo wszystko powinniśmy do Unii wstąpić. Celem nie był negatywny, by na każdym kroku mówić nie i sprzeciwiać się. Mieliśmy raczej być świadkami dla wszystkich tych narodów, które zagubiły dziedzictwo chrześcijańskie. Ułudą jest pomysł, iż obecną Europę trzeba zburzyć do fundamentów i odbudować jakąś zupełnie nową. Chrześcijański proces przemiany następuje przez nawrócenie, a jego początkiem jest świadectwo.
Dlatego gdy Norwegia postanowiła odebrać Podkarpaciu środki w związku z tym, iż nasi radni uchwalili coś, co im się nie spodobało, nie uważamy za celowe krzyczeć i wygrażać. Trzeba wejść w dialog. Naprawdę uważacie, iż Polacy nie mogą żyć i uważać małżeństwa rozumianego jako nierozerwalny związek kobiety i mężczyzny za fundament istnienia każdego społeczeństwa? jesteście gotowi powiedzieć, że pozostając przy takim poglądzie, przestajemy być Europejczykami? Dlaczego tak uważacie?
Nasze pismo do przedstawiciela władz norweskich w tej sprawie:

Wolelibyśmy, taki był podstawowy cel naszych działań, by urzędy same między sobą ustaliły, kto ma przekazać Siostrom Służebniczkom zaległe kwoty - w sprawie, o której informujemy od kilku dni.

Niestety, nadal ciężko to idzie. Dla dobra sprawy stowarzyszenie będzie pośredniczyć między urzędami, skoro nie są w stanie wykonywać swych zadań sami. Może jednak posłowie zaczęliby korzystać ze swojego mandatu, poparcia udzielonego im przez wyborców i pomogli to załatwić?
Zaraz po poniedziałkowej konferencji prasowej, Siostry otrzymały z Urzędu Wojewódzkiego informację telefoniczną, że Urząd widzi możliwość zapłacenia zaległych kwot, jednakże niezbędne jest wystąpienie z wnioskiem w tej sprawie pismem Powiatu Brzozowskiego o uruchomienie stosownych środków na podstawie art. 115 ustawy o pomocy społecznej.

W związku z tym dziś, skierowaliśmy pismo do starosty. Liczymy, iż zadziała równie szybko, jak służby wojewody.

=======================================================================

Szanowny Pan Adam Szmyd

Starosta

Starostwo Powiatowe w Brzozowie

Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny ze Starej Wsi - Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci pismem z dnia 4 listopada 2020 roku, sygn. DPS 173/2020 zwróciło się do Starosty Powiatu Brzozowskiego o zapłatę środków należnych Siostrom w związku ze sprawowaniem opieki nad dziesięciorgiem rodzeństwa. W tej głośnej medialnie sprawie, na Starostwo Powiatowe jako właściwe, by kierować oczekiwania o zapłatę należnych dzieciom i Siostrom kwot, wskazało znane Panu Staroście orzeczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie z dnia 24 września 2020 roku, sygn. SKO 4110.107.1722.2020.

Oświadczenie 

w związku z ogłoszeniem wyroku TK 1/20


Rzecz jasna, nie budzi najmniejszych wątpliwości, iż z moralnego punktu widzenia stan prawny, który zaistniał po ogłoszeniu 27 stycznia 2021 roku wyroku Trybunału Konstytucyjnego sygn. 1/20 (w sprawie ustawy o planowaniu rodziny i warunkach przerywania ciąży), jest lepszy, niż wcześniejszy, gdyż życie ludzkie znalazło pełniejszą ochronę. Jednakże szereg okoliczności związanych z procedowaniem, w tej sprawie, orzekaniem i ogłoszeniem wyroku sprawia wiele problemów etycznych, politycznych i w zakresie innych pragmatycznych kwestii. Oddzielnym pytaniem jest, czy stan prawny taki, jaki ukształtował się po wejściu w życie orzeczenia TK, należy uznać za optymalny moralnie.

To wiąże się z kolejnym pytaniem, nie o materialny kształt przepisów, a zagadnienia proceduralne. W jaki sposób zostało ustanowione prawo i co z tego wynika.


Europa Tradycja

Stowarzyszenie Europa Tradycja

mail: stowarzyszenie@europatradycja.pl      

Numer KRS: 0000763858

Konto bankowe nr: 66109025900000000149616847  

2023, EuropaTradycja.pl