Oświadczenie Stowarzyszenia Europa Tradycja
w związku z medialną kampanią terroru przeciwko samorządom solidarnym z moralnym nauczaniem Kościoła
 
Trwa propagandowa kampania zastraszania i terroru skierowana przeciw społecznościom lokalnym, samorządom, które proklamowały swą solidarność z nauczaniem polskich biskupów. Okazuje się że w Polsce możliwa jest sytuacja, gdy wewnętrzne i zewnętrzne ośrodki prowadzą zupełnie jawnie działania mające na celu uczynienia z katolików obywateli drugiej kategorii, przemocową groźbą pozbawienia środków finansowych.
Przypomnijmy. Zaraz po objęciu przez R. Trzaskowskiego funkcji prezydenta Warszawy, ogłosił on tzw. kartę LGBT. Wkrótce po tym biskupi polscy zgromadzeni na 382 posiedzeniu Konferencji Episkopatu Polski ogłosili oficjalne stanowisko "W sprawie tak zwanej karty LGBT", zawierające katolickie nauczanie na temat godności małżeństwa, przestrzegające przed niebezpieczeństwem burzenia podstaw cywilizacji. To właśnie dla wyrażenia solidarności z treścią tego dokumentu kolejne samorządy w Polsce podejmowały stosowne uchwały.
Teraz, zupełnie jawnie, społeczności te poddawane są tresurze, że jeśli nie zmienią swoich poglądów, nie porzucą swego przywiązania do nauczania Kościoła, władze państwowe i unijne pozbawią ich środków finansowych. W Brukseli może tego nie pamiętają, ale Polska oczywiście doskonale zna takie metody. Za czasów bł. kard. Stefana Wyszyńskiego, gdy również państwowo walczono z religią, robiono to zupełnie tak samo. By skłonić do porzucenia Wiary, obiecywano korzyści majątkowe. Dziś to brzmi np. tak: "Te samorządy zostaną odcięte od możliwości aplikowania o środki na różnego rodzaju inwestycje: budowę dróg, kanalizację, na kulturę, sport, opiekę społeczną, czy rynek pracy. To wielka dla nich strata i zatrzymanie rozwoju".
 
Apelujemy do wszystkich parlamentarzystów, krajowych i Parlamentu Europejskiego, którzy nie czują się częścią tej antykatolickiej machiny, o podjęcie natychmiastowych działań. Nie ma najmniejszych wątpliwości, iż walka z Kościołem dopiero się rozpoczyna. Agresja i przemoc będą eskalować. Historia aż nazbyt jednoznacznie poucza na wielu przykładach, do czego to ma zaprowadzić. Jakich metod użyją ci, których celem jest dechrystianizacja. Próbujmy to zatrzymać, póki jeszcze zdaje się to możliwe.
 
Ryszard Skotniczny
Prezes
30 lipca 2022 roku

Europa Tradycja

Stowarzyszenie Europa Tradycja

mail: stowarzyszenie@europatradycja.pl      

Numer KRS: 0000763858

Konto bankowe nr: 66109025900000000149616847  

2024, EuropaTradycja.pl